• ATRX Human cDNA/ORF Clone

ATRX Human cDNA/ORF Clone

Cat.#: 760835-1

 • Accession#:
 • Vector:
Optional Service:

Special Price Inquiry USD

Availability: Inquiry
- +

Add to cart to get an online quotation

Product Information

 • Gene name
  ATRX, chromatin remodeler
 • Organism
  Human
 • Entrez Gene ID
 • Gene Symbol
  ATRX
 • Gene Type
  protein coding
 • Also Known as
  JMS; SHS; XH2; XNP; ATR2; SFM1; MRX52; RAD54; MRXHF1; RAD54L; ZNF-HX
 • Product Name
  ATRX(NM_138270) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant 2, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7365
 • Annotation
  This variant (2) lacks a segment within the coding region when compared to variant 1. The translation remains in-frame, and thus results in an isoform (2) that lacks an internal segment, as compared to isoform 1.
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_005262157) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X11, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7275
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029604) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X9, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7278
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029608) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X15, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7197
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_006724667) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X14, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7200
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029602) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X6, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7359
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_005262154) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X2, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7392
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029611) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X18, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7113
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029607) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X13, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7245
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(NM_000489) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant 1, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7479
 • Annotation
  This variant (1) encodes the longest isoform (1).
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029605) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X10, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7275
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029606) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X12, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7248
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_006724666) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X5, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7362
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029601) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X3, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7389
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_005262156) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X7, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7314
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029609) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X16, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7161
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_006724668) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X20, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  5616
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_005262155) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X4, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7362
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_005262153) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X1, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7476
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029610) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X17, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7158
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  ATRX(XM_017029603) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens ATRX, chromatin remodeler (ATRX), transcript variant X8, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  7311
 • siRNA

  CAAUGGUAUUGCUACAUUUtt

  AGAUAAAAGUUGACAGUGAtt

  CAGCGUAUUUGAGAAUUUAtt

  UGAUGAUCAGAAUUCUAUAtt

  CAAUGAUCCUGAGAAUAGAtt

  GAACAAGCACUAAAAGGAAtt

  GCGAAUACUUAUGAACAGAtt

  CCCUGUCAGCAAUGAGUAAtt

  GAGCUUGAUGUUAAACGAAtt

  CUAACCCUGUAACAUCUAAtt

  CCAAUGGUAUUGCUACAUUtt

  GUACCGGUGGUGAACAUAAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Vector Name
  pcDNA3.1-3xFlag
 • primers
  T7: TAATACGACTCACTATAGGG
  BGH: TAGAAGGCACAGTCGAGG
 • Vector Length
  5494
 • Vector Type
  Mammalian Expression Vector
 • Promoter
  CMV
 • Antibiotic Resistance
  Ampicillin
 • Selection Marker
  Neomycin
 • Protein Tag
  Flag
 • Description
  Mammalian vector for expressing C-terminal 3xFlag tagged proteins.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"